همه ی افراد با استعدادند

1397-05-23

  • مهم نیست تا چه اندازه از توانمندی های خود اگاه هستید. مهم نیست در مورد خودتان چه احساسی دارید این هم مهم نیست که آیا قبلا به موفقیتی دست پیدا کرده اید یا نه! مهم این است که شما استعداد دارید و می توانید از آن استفاده کنید.
  • با این که همه ی انسان ها با هم برابرند اما از استعداد های یکسان برخوردار نیستند همه ی افراد می توانند با تمرکز بر استعداد خود به فردی برجسته در آن رشته، شناخته شوند.
  • هر کدام از افراد می توانند در موقعیتی قرار گیرند که کاری را نسبت به میلیون ها فرد دیگر بهتر انجام دهند بنابراین ما توصیه می کنیم که که نقطه ی قوت خود را پیدا کنید و با تمرکز روی آن به بهترین نتایج دست یابید.

برخورد درست با استعداد

استعداد موهبتی خدادادی است که باید آن را گرامی بداریم.

باید سهم و نقش افراد بااستعداد را در جامعه به رسمیت بشناسیم.

وقتی به افراد با استعداد بر می خوریم باید به تاثیری که بر جامعه می گذارند دقت کنیم. بدون وجود رهبران با استعداد امروز در چه جامعه ای قرار داشتیم؟ تاریخ تحت تاثیر مردان و زنانی است که از استعدادهای خود بهره برداری کرده اند و تاثیر آن را با دیگران به اشتراک گذاشته اند.

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.