مبارزه با مشکلات

1397-03-08

اگر ادیسون از سختی ها می ترسید یا در مواجهه با آن ها تسلیم می شد، آیا امروز نام او بر بلندای تاریخ رقم می خورد؟! مشکلات همیشه در کمین ما هستند. به طور کلی هدف از زندگی، تجربه کردن سختی ها، مصائب و مشکلات است، اما در زندگی و کلاس درس باید به کودکان یاد دهیم که چگونه در مقابل مشکلات کوتاه نیامده و راه حل های مناسب بیابند. آن ها باید بیاموزند که وجود مشکلات به معنای بدبختی و فلاکت نیست، زیرا مشکلات برای همه انسان های روی زمین وجود دارند، منتها هر کس باید به نحوی قدرت مواجهه و روبرو شدن با آن ها را در خود ایجاد و تقویت کند.

یکی از ویژگی های کلاس های نابغه ها این است که در آنجا یاد می گیرند چگونه در محیط خود چالش ایجاد کنند و چگونه از دل چالش ها سربلند بیرون بیایند. بنابراین پیشنهاد می شود که آموزگاران و والدین در کلاس درس با بچه ها صحبت کنند و در عین حال فضای گفتگو میان خود و آن ها را نیز ایجاد کنند. در این گفت وگوها همه با مشکلات یکدیگر آشنا شده و به دنبال راه حل های بهتر برای کمک و همیاری خواهند بود.
یکی دیگر از ویژگی های کلاس های نابغه ها، تعریف و تشریح اهداف ارزشمند و متعالی است. هر قدر معلم ها بیشتر در کلاس ها از این ارزش ها با کودکان صحبت کنند، آن ها نیز بهتر و آسان تر به موفقیت می رسند، اما چگونه می توان اهداف ارزشمند را تعریف کرد.
ابتدا باید به چند نکته توجه کرد: اول آنکه ما خود (معلم یا والدین) باید به ارزشمندی اهداف زندگی اعتقاد داشته باشیم. در حقیقت باید خوشبخت ترین و موفق ترین افراد جامعه باشیم. اگر ما به عنوان الگوی کودکان، احساس سرخوردگی یا کمبود کنیم یا حتی اعتقادی به اهداف ارزشمند نداشته باشیم، چگونه می توانیم راهبر و مدیر موفقی در آموزش به کودکان باشیم؟ بنابراین باید در درجة اول خود ما، خودشکوفا، با اراده و معتقد به ارزش های متعالی در زندگی باشیم. در مرحلة بعدی باید به شیوه های مختلف این احساسات ارزشمند را به بچه ها القا کنیم.
روش کار این است که ابتدا، شنونده خوبی برای حرف های آن ها باشیم، در ضمن نباید از شنیدن حرف های ساده و بعضاً حتی بی پایه و اساس کودکان دچار دلزدگی شویم. نکته دیگر اینکه باید با هر کس با روش منحصر به خودش برخورد کنیم.
مثلاً اگر کودکی در درس ریاضی ضعیف است مرتبا نباید با تمرین های سخت او را آزرده خاطر کنیم. نباید مرتباً نقاط ضعف او را به رخش بکشانیم. می توانیم به جای ارائه تمرین های سخت، از بازی و سرگرمی های ریاضی به عنوان جایگزین استفاده کنیم. کودکان وقنی در فضاهای آموزشی احساس عذاب، سختی، کمبود و ضعف نکنند، می توانند آمادة پذیرش هر چیز دشواری شوند.
با کودکان خود در مورد صداقت، ایمان، عشق، مسئولیت، دوس داشتن و... صحبت کنید. از کلام ناب بزرگان ایران و جهان استفاده کرده و آن ها را به سوی زندگی بهتر دعوت کنید. با احساسات منفی و بد، مقابله کرده تا روح و ذهن او را برای پذیرش خوبی ها آماده و مهیا کنید.

ده راهکار برای ایجاد تصویر ذهنی خلاق در کودکان
فضای شادی و شور و شوق در کلاس یا خانه ایجاد کنید، به طوری که بچه ها از حضور در مدرسه یا خانه احساس خوبی داشته باشند.
• به نکات مثبت رفتاری، ادراکی و احساسی آن ها توجه کنید.
• زیبایی های روحی، رفتاری و توانایی آن ها را مرتباً یادآوری کنید.
• به ایجاد ارتباطات مثبت و سازنده میان دانش آموزان یا بچه های خود کمک کنید.
• خوبی های تک تک آن ها را به دیگران گوشزد کنید.
• تلاش در مقابل سختی ها را با آن ها تمرین کنید.
• شجاعت، دلیری وجسارت را در آن ها تقویت کنید.
• درس یا خواسته های خود را به شیوة مورد علاقه آن ها بیان کنید.
• خودشناسی و نگاه به خود را در سر فصل برنامه های خود قرار دهید.

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.