شور و اشتیاق مهم تر از استعداد است

1397-05-23

آدم های با استعداد اغلب می خواهند بدون تلاش زیاد از توانمندی های خود بهره برداری کنند می خواهند دیگران مهارت هایشان را تایید کنند و از اشکالاتشان چشم پوشی کنند .

هرچقدر که صاحب استعداد باشید اما انگیزه و پشتکار نداشته باشید، نمی توانید از استعدادهایتان استفاده کنید.

 شما افراد با استعداد زیادی را می شناسید که باید به اوج می رسیدند اما نرسیده اند! آن ها که منابع استعداد را در اختیارشان داشتند اما چرا با این حال موفق نشده اند!!؟

استعداد به خودی خود زرق و برقی بیش نیست. استعداد اگر درست به کار گفته نشود صاحب خود را به چیزی تبدیل نمی سازد...

 مهم نیست حجم بطری چقدر است چربی همیشه روی آن می ایستد. استعداد خودش را نشان می دهد کاری می کند که دیگران متوجه آن شوند و در شروع استعداد شما را از بقیه متمایز می سازد و به شما امکان پیشی گرفتن از دیگران را می دهد اما استعداد نهایتاً برای شروع مفیداست مهم این است که باید این استعداد را هم چنان به کار بگیرید.

افراد با استعداد در شروع موفق تر از بقیه ظاهر می شوند اما به مرور این برتری استعدادی را از دست می دهند زیرا در مقام افزودن بر این استعداد برنمی آیند و به اندازه ای که در ابتدا وجود دارد اکتفا می کنند. آنها فکر می کنند با داشتن استعداد در صف مقدم قرار خواهند داشت و در صورتی که اگر تلاش کنند دیگران بر آن ها پیشی می گیرند. استعداد شایع تر از آن است که آنها تصور می کنند.

استعدادها ارزان تر از نمک روی میز است و وجه تمایز میان با استعداد ها و موفق ها در کار و تلاش فراوان است.

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.