خلاقیت و کارآفرینی

1397-06-05

 

اولین تصویری که پس از شنیدن این عبارت در ذهن شما نقش می بندد چیست؟

احتمالا تصویر پیرمردی ثروتمند را می بینید که بعد از عمری کار و تلاش تصمیم به ایجاد موقعیت های شغلی برای جوانان گرفته است تا به به زعم خود آمار بیکاری را کاهش دهد !

از نظر شما لازمه ی کارآفرین شدن داشتن ثروت کلان است ؟ آیا کارآفرینان نابغه هایی هستند که یک ایده ی ویژه و دست نیافتنی را خلق کرده اند؟

اما واقعا کارآفرینی به چه معناست؟ کارآفرین‌کیست؟!

کارآفرینی به معنای انجام یک فعالیت بازرگانی جدید و پردازش ایده های بزرگ است که با هدف کسب سود و رشد بیشتر انجام می شود. لازمه ی انجام این کار ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری می باشد. و کار آفرین کسی است که برای تحول در یک ساختار اقتصادی و ایجاد نوآوری، تمام مخاطرات، ریسک و عدم اطمینان آن را بپذیرد و اداره و ساماندهی آن را به عهده گیرد.

کارآفرینان داراي ویژگی هاي مشترکی هستند که از آن جمله می توان به میل به مسئولیت پذیري، ترجیح ریسک متوسط، اعتماد به توانایی کسب موفقیت، تمایل به دریافت بازخورد آنی، سطح انرژي بالا، آینده نگري و مهارت در سازماندهی و تقدم موفقیت بر پول اشاره کرد. به عبارتی، آنها توفیق طلبانی استوار هستند.

رمز کارآفرینان براي خلق ارزش در بازار، بکارگیري خلاقیت و نوآوري براي حل مشکلات و استفاده از فرصت هایی است که انسان ها هر روزه با آن ها مواجه می شوند. که می تواند در زمینه ی تولیدی، بازاریابی، فروش و ... باشد.

همچنین کارآفرینان، به دلیل ویژگی هاي فردي خود، مبادرت به ایجاد و مدیریت کسب و کارهاي کوچک می نمایند تا کنترل زندگی خود را در دست گرفته، تفاوتی را در این دنیا ایجاد نموده، به تحقق قابلیت هاي فردي خویش کمک نموده، به مزایاي نامحدودي رسیده، در امور جامعه مشارکت کرده و آن چیزي را انجام دهند که از انجامش لذت می برند. لازم به ذکر است که برای داشتن جامعه ای خلاق و پیشرو و همچنین به منظور بهرمندی دیگر افراد و جامعه از توانمندی های افراد خوش فکر و توانمند ضروریست، تمرکز بر نسل جوان را افزایش داد و آموزش هایی کاربردی و عملی در زمینه ی خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و ... از کودکی و نوجوانی به افراد ارایه شده تا نسلی آگاه، متفاوت و فعال به جامعه ورود کند.

 خلاقیت عبارت است از توانایی بکارگیري ایده ها و روش هاي جدید براي نگاه کردن به مشکلات و فرصت ها.  نوآوري عبارت است از توانایی بکارگیري راهکارهاي خلاقانه براي مشکلات و فرصت هایی که منجر به افزایش کیفیت زندگی انسانها می شوند.

یک نوآوری موثر آمیخته ای از احساس نیاز و خلاقیت می باشد که می تواند به بهبود کیفیت زندگی افراد منتهی شود و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای اینکه بتوانید تفکر خلاق را در خود تقویت کنید و در نهایت بتوانید نوآوری داشته باشید باید به تکنیک های خلاقیت مسلط باشید و آن را به صورت عملی به کار ببرید یکی از این تکنیک اسکمپر است.

واژه‌ی اسکمپر (SCAMPER)، سرنامِ هفت تکنیک است که عبارتند از:

  1. (Substitute) جایگزین کردن: تصمیم‌گیری برای جایگزین کردن بخشی از فرآیند با بخش دیگر
  2. (Combine) ترکیب کردن: تحلیل کردن امکان ادغامِ دو ایده، دو مرحله‌ی فرایند یا دو محصول، در یک خروجیِ کارآمدتر است.
  3. (Adapt) سازگار کردن: اصلاح کردن یا بهبود دادنِ محصولات یا خدمات، برای دستیابی به خروجی بهتر.
  4. (Modify) تغییر دادن : به تغییر فرایند به صورتی اشاره دارد که قابلیت‌های نوآورانه‌ی بیشتری را آزاد کند یا مشکلات موجود را حل می‌کند. این تغییر، چیزی بیش از اصلاحِ صِرف است زیرا بر کل فرایند تمرکز دارد.
  5. (put to another use) به‌کارگیری برای کاربردهای دیگر: چگونه می‌توانیم محصول یا فرایند فعلی را برای هدف دیگری به‌کار ببریم یا چگونه می‌توانیم از محصولِ فعلی برای حل کردن مشکلات استفاده کنیم.
  6. (Eliminate) حذف کردن: شناسایی بخش‌هایی از فرایند که می‌توان برای بهبود فرایند، محصول یا خدمات، آنها را حذف نمود.
  7. (Reverse) معکوس کردن: معکوس کردن کل فرایند یا بخشی از آن، که گاهی می‌تواند به حل مشکلات یا تولید خروجی خلاقانه‌تر کمک کند.

تکنیک اسکمپر، یکی از تکنیک های چند بعدی است که با استفاده از این تکنیک، می توان از 7 دیدگاه متفاوت موضوع را بررسی نمود. این تکنیکِ کل‌نگر منجر به تصمیم گیری بهتر و در نتیجه نواوری و خلاقیت می شود که این دو مولفه لازمه کارافرینی است.

پدیدآورنده : یاسمن محمدی

منابع:

1.فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی/ http://jmte.riau.ac.ir/article_790_bdc1171aafab287ef753c793585b2388.pdf

  1. http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html

3.https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp

  1. https://www.designorate.com/a-guide-to-the-scamper-technique-for-creative- thinking/
  2. کناب کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهاي کوچک/ حمیدرضا کریمی

 

 

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.