استخراج طلا از معدن خلاقیت

1397-05-06

فرایند ایجاد یک ایده‌ی خلاق بسیار شبیه استخراج طلاست. ذره‌های طلا بخش ناچیزی از هزاران سنگ و دانه‌ی شنی هستند که در بستر رودخانه آرمیده‌اند. در رودخانه ذهن "خلاقیت" وضعیت کاملاً مشابهی دارد. سنگ‌ها یا دانه‌های شن همان نظریه‌های قابل‌دسترس هستند. به‌منظور استخراج از ذهن یعنی استخراج ایده‌های بسیار خلاق و راه‌حل‌های خلاقانه‌ی جدید شما باید تمام‌دانه‌ها (ایده‌های) موجود در رودخانه‌ی ذهنتان را الک کنید تا به تیکه‌های بزرگ طلا دست‌یابید.

نوابغ خلاق بزرگ این مطلب را می‌دانستند؛ بنابراین صدها ایده را ایجاد و الک می‌کردند و از آن‌ها تکه‌های حقیقی طلا را بیرون می آورند. دین کیت سیمونتون تحقیقاتی در مورد 2 هزار و 36 دانشمند خلاق در طول تاریخ انجام داد. وی چیزی را کشف کرد که در آن زمان بسیار تعجب‌آور بود؛ هرچند این موضوع حالا برای شما روشن است. تعداد ناکامی‌های دانشمندان بزرگ بسیار بیشتر از موفقیت‌های بزرگی است که به دست آورده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، نوابغ چیزهای زیادی تولید می‌کردند سپس از بین آن‌ها بهترین را انتخاب می‌کردند؛ بنابراین شما راز خلاقیت را می‌دانید. ایده‌های بیشتری با سرعت زیاد تولید کنید. این روش قرص تقویت خلاقیت شماست که اکنون زمان آن رسیده که آن را بخورید!

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.