استعدادیابی و آموزش خلاقیت

همراه با 18% تخفیف + تخفیف نمایندگی مورد نظر

شناخت توانمندی ها و بسترسازی جهت شکوفایی استعدادها

در مرحله پیش شتابدهی می­خواهیم به نواندیشان بیاموزیم که افرادی مولد باشند و احساس رضایت بیشتری از آنچه در زندگی انجام می­دهند داشته باشند. برای رسیدن به این مهم بیش از هر چیزی نیاز به کشف و پرورش استعدادهای­شان داریم. از این رو با توجه به این نکته که همة نواندیشان صاحب توانمندی ها و استعدادهای منحصربه فرد هستند و بروز این استعدادها در آنها مستلزم شناسایی و درک این استعدادها و هدایت در مسیر صحیح است، در این مرحله زمینه و بستر مناسبی برای شناسایی، آموزش و پرورش استعدادهای بالقوه نواندیشان  و نوجوانان فراهم می شود. این مرحله شامل سه ترم مهارت های زندگی، خلاقیت و استعدادیابی است.

شروع دوره: 22 تیرماه


سرفصل ها

مهارت

 

 • خودآگاهی
 • تصمیم گیری
 • ارتباط موثر
 • مقابله با هیجانت
 • تفکر خلاق
 • همدلی
 • حل مسئله
 • روابط بین فردی
 • مدیریت استرس
 • تفکر نقاد

خلاقیت

 

 • تفکر انتقادی
 • تفکر حل مساله
 • تکنیک های خلاقیت
 • کارگاه های خلاقیت
استعدادیابی

 

 • ارزیابی چند وجهی، مرحله ای و طولی و مشاهده ای استعداد
 • نقاط قوت یاب
 • توانمند یاب
 • رویش و شکوفایی استعداد ها

 

 

 


سنین 6 تا 18 سال
زمان 32 ساعت نواندیش(30 ساعت گروهی+2 ساعت انفرادی)+15 ساعت والدین