** شگفت انگیزان ** قطب استعدادپروری کشور

1397-12-23

 به گزارش روابط عمومی روشا، همکاری تنگاتنگ روشا و روبیکا منجر به راه اندازی ((شگفت انگیزان)) قطب استعدادپروری کشور، با حضور اساتید و چهره‌های بنام کشور گردید. بزودی تمامی کودکان و نوجوانان این سرزمین می‌توانند از خدمات استعدادیابی و استعدادپروی روشا استفاده کنند.

منتظر خبرهای خوش ما باشید...

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.