چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت استعداد

1397-12-05

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی مدیریت استعداد گفت: این‌ همایش با تمرکز ویژه بر شناخت، ارتقا و نگهداشت استعداد کودکان برگزار می شود. دکتر نصرت الله ضرغام در نشستی خبری در باره این همایش اظهار داشت: این همایش بین المللی 8 و 9 اسفند در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
وی ادامه داد: این همایش با چهار محور اصلی مدیریت استعداد و فناوری، مدیریت استعداد در جامعه، مدیریت استعداد روانشناسی و مدیریت استعداد اقتصاد با تمرکز بر اقتصاد کودکان برگزار می شود. دبیر علمی این همایش نیز با اشاره با اهمیت مدیریت استعداد گفت: مدیریت استعداد یک رشته راهبردی است که کشورها طی دو دهه اخیر سرمایه گذاری زیادی روی آن کرده اند، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران همایش های خوبی در حد نظریه پردازی طی سال های اخیر برگزار کرده است.
دکتر علی گرجی پور ادامه داد: توجه به یافتن استعدادهای درخشان همواره مطرح بوده است ولی باید بدانیم هر کودکی استعدادی دارد که باید شناسایی شده و رشد داده شود. دبیر اجرایی این همایش نیز با اشاره به اهمیت استعدادیابی در کودکان گفت: کشورهای مختلف در زمینه مدیریت و شناسایی و ارتقای استعدادی کودکان کار می کنند؛ مراکز مختلفی نیز در این زمینه در ایران فعال هستند که سعی کرده ایم همه آنها را در این همایش گردهم آوریم.
فاطمه صبری اظهار داشت: تاکنون در زمینه شناسایی استعدادهای کودکان به خوبی فعالیت کرده ایم و امیدواریم همایش ها بتواند به ارتقا و نگهداشت استعدادها کمک کند.
وی با اشاره به ثبت نام 430 نفر برای حضور در همایش گفت: با توجه به اطلاع رسانی خوب و بموقع مربیان مهدکودک ها و آموزگاران به خوبی از این همایش استقبال کرده اند و تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر از میزانی است که سالن ظرفیت دارد.رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بر اهمیت استعدادیابی در کودکان تاکید کرد و اظهار داشت: آینده همه کشورها را کودکان رقم می زنند، هر قدر بازیگران این حوزه آگاه تر باشند بهتر می توانند استعداد کودکان را شناسایی کرده و آنها را برای رسیدن به اهداف خود در راستای استعدادشان شناسایی کنند.

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.