شروع موفقیت آمیز اولین جلسه دوره استعدادیابی در محل شهرمشاغل برج میلاد

1397-05-15

   راس ساعت 10 صبح با حضور کودکان  6 تا 8 سال در شهرمشاغل این دوره ی ویژه شروع شد .

 طرح درس و محتوا توسط مربیان اجرا گردید و کودکان نگرش متفاوت، بارش فکری،حل مساله ،  همدلی و کارگروهی را در قالب بازی آموزش دیدند.

والدین قبل از برگزاری کلاس توجیه شدند و درپایان کلاس با همراهی کردن کودکان از نتایج بدست آمده راضی بودند.

جلسه دوم این کلاس جمعه هفته آینده برگزار میگردد. 

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.