بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان گردشگری کشور

1397-05-15

در این گفتگوی صمیمی که رییس محترم برج میلاد تهران و معاون فرهنکی برج هم حضور داشتند  شرح کاملی از دوره های استعدادیابی و ارزیابی و توانبخشی کودکان به ایشان ارائه گردید که مورد تحسین و توجه مسولین قرار گرفت . 

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.