آموزش و توانمندسازی خلاقیت و ایده پردازی ویژه معلمان

1397-10-17

پایان طرح آموزش و توانمندسازی خلاقیت و ایده پردازی ویژه معلمان در سراسر کشور
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران، دکتر نصرت الله ضرغام رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران درباره برگزاری طرح ملی توانمندسازی معلمان گفت: در عصر حاضر درک و پرورش پتانسیل خلاقانه دانش آموزان از اولویت های مهم هر نظام آموزشی است و با توجه به اینکه رویکردهای نوین دنیا حکایت از آموختنی بودن خلاقیت دارد، بروز خلاقیت او مستلزم پرورش فکر و افزایش یادگیری است و تحقق این موضوع با کمک مربیان حاذق و توانمند به ثمر می‌نشیند. لذا صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با همکاری معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش، دوره های خلاقیت را برای آموزش و توانمندسازی معلمان در 31 استان کشور برگزار کرد.
این دوره ها شامل سرفصل‌های آموزش خلاقیت و ایده پردازی و ویژگی‌های انسان‌های خلاق، اهمیت و ضرورت خلاقیت، کاربرد خلاقیت در زندگی، موانع خلاقیت، آموزش تکنیک‌های خلاقیت، مبانی آینده‌پژوهی خلاقیت اختراع، بازی‌های و سرگرمی‌های خلاق و سایر سرفصل‌ها می باشد که توسط مربیان به معلمان پژوهس‌سراها برای پرورش دانش آموزان خلاق سراسر کشور آموزش داده شد.
دکتر ضرغام ادامه داد: تمام تلاش ما و همکاران گرامی ما در وزارت آموزش و پرورش پرورش توجه به پرورش دانش آموزانی خلاق و توانمند بود تا بتوانند با ایده پردازی و استفاده از خلاقیت، روش های حل مساله را فرا گرفته و بتوانند زمینه های رشد و دانش افزایی را خویش را انجام دهند.
ایشان افزود: اولین مکان برای آموزش خلاقیت خانه و خانواده است که توانمندسازی والدین برای این موضوع در دستور کار ما می باشد. از سویی دیگر کودک ما داوزده سال در خدمت نظام آموزشی است و اگر بتوانیم در این دوازده سال خلاقیت را در وجود تک تک دانش آموزان عزیز شکوفا نماییم خواهیم توانست شاهد رشد و شکوفایی کشور در تمامی زمینه ها در کشور باشیم.
دوره‌های آموزش خلاقیت و ایده پردازی از اواسط اسفندماه 1396 در31 استان با حضور 1500معلم و توسط شرکت دانش بنیان آینده پژوهان ابر زندگی برگزار شد که بسیار مورد استقبال معلمان و فرهنگیان قرار گرفت

برای ثبت نظر میبایستی وارد شوید.