نمایندگی های روشا

کد : Rosha#23

آدرس دفتر:

مشهد، بین وکیل آباد 7 و 9، مجموعه بهاران

تلفن : 05136020705

ایمیل: k.saremsaffari@gmail.com

کد : Rosha#33

آدرس دفتر:

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی - روبه روی بیمارستان طالقانی - کوچه دانشمند - داخل دانشکده علوم اجتماعی رازی - ساختمان شهید مطهری - مرکز رشد واحدهای فناوری - واحد شماره 8 - خلاقیتکده

تلفن : 08338390640

ایمیل: 91hhamed@gmail.com